Tuesday, December 19, 2006

யார் பொருப்பு?

0 Comments
ஆலயத்தில் உங்கள் உடைமைகளை கவனமாக பார்த்துக் கொள்ளவும்... --செந்தில்

Wednesday, December 13, 2006

நீ வெங்காயம்...

0 Comments
ஒன்பது தசாப்தங்கள் -கடந்து.. செத்தொழிந்து... மேலும் - மூன்று தசாப்தம் முடிந்தும்... ஏன் அந்த - உற்சாக கிழவன்... உன் மனசில் - துருத்திகொண்டே கிடக்கிறான்?? வெளிப்படையாய் -பேசினாலென்ன... அந்த வெள்ளி - தாடி .. நாத்திகனுக்கு-....... ஆத்திகனாய் - இருப்பவர் தரும்... அதரவு - அதிகம் ..!!! எல்லாம்..... அவர் கருத்து...... அதிலொரு சிறு குழப்பம்... பட்டு சேலையை சாமிக்கு உடுத்தி....... அழகு பார்த்து.... பக்கத்து உறவுகள் ... ஊத்தை - துணியுடன் கிடப்பதை ரசிப்பதில் உனக்கென்ன பெருமை?? அவர் - வார்த்தையில் சொல்லுறேன் -கேளேன்... நீ வெங்காயம்!! (நன்றி : ஈழத்துக் கவிஞர் வர்ணன்) (நன்றி :luckylook)

Monday, December 11, 2006

தமிழ் வாழ்க...

0 Comments
என்னுடைய ஊரில் என் தாய் மொழி புறக்கனிக்கப்படும் போது அதை எதிர்த்து குரல் கொடுப்பது மொழி வெறி என்று மட்டை வாதம் பேசும் சிலருக்கு அய்யா.இராம.கி அவர்களின் நெத்தியடிப் பதிவு... http://valavu.blogspot.com/2005/05/blog-post_23.html

Thursday, November 30, 2006

To view Tamil Unicode in your system...

0 Comments

On Windows XP:

Click on "Start->Control Panel->(Date, Time, Language and Regional Options)->Regional and Language Options" Click on 'Languages' tab (next to 'Regional Options') at the top In 'supplemental language support', tick the "Install files for Complex Script and right to left languages (including Thai)" and install the required files.

Windows XP CD may be required for the above process.

On Windows 2000

Click on 'Start->Settings->Control Panel->Regional Options' Click on 'General' tab You will see a list of languages under 'Language Settings for the system'. Scroll down the list to tick 'Indic'.

Windows 2000 CD may be required for the above process.

Windows XP and Windows 2000 System files contain a Tamil Unicode font called "latha" that can be used to view Tamil Unicode texts.

Tuesday, November 7, 2006

யாதும் ஊரே... யாவரும் கேளிர்...

3 Comments
யாதும் ஊரே; யாவரும் கேளிர்;
தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா;
நோதலும் தணிதலும் அவற்றோ ரன்ன;
சாதலும் புதுவது அன்றே; வாழ்தல்
இனிதுஎன மகிழ்ந்தன்றும் இலமே; முனிவின்
இன்னாது என்றலும் இலமே; மின்னோரு
வானம் தண்துளி தலைஇ ஆனாது
கல்பொருது இரங்கும் மல்லல் பேர்யாற்று
நீர்வழிப் படூஉம் புணைபோல் ஆருயிர்
முறைவழிப் படூஉம் என்பது திறவோர்
காட்சியின் தெளிந்தனம் ஆதலின் மாட்சியின்
பெரியோரை வியத்தலும் இலமே;
சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இலமே

- கணியன் பூங்குன்றனார்

எல்லா ஊரும் எம் ஊர்
எல்லா மக்களும் எம் சொந்தம்
நன்மை தீமை அடுத்தவரால் வருவதில்லை
துன்பமும் ஆறுதலும்கூட மற்றவர் தருவதில்லை
சாதல் புதுமை யில்லை; வாழ்தல்
இன்பமென்று மகிழ்ந்தது இல்லை
வெறுத்து வாழ்வு துன்பமென ஒதுங்கியதுமில்லை
பேராற்று நீர்வழி ஓடும் தெப்பம்போல
இயற்கைவழி நடக்கும் உயிர்வாழ்வென்று
தக்கோர் ஊட்டிய அறிவால் தெளிந்தோம்
ஆதலினால்
பிறந்து வாழ்வோரில்
சிறியோரை இகழ்ந்து தூற்றியதும் இல்லை
பெரியோரை வியந்து போற்றியதும் இல்லை.
-ஜெய மோகன்[என்று நினைக்கிறேன்]

To us all towns are one, all men our kin,
Life's good comes not from others' gifts, nor ill,
Man's pains and pain's relief are from within,
Death's no new thing, nor do our blossoms thrill
When joyous life seems like a luscious draught.
When grieved, we patient suffer; for, we deem
This much-praised life of ours a fragile raft
Borne down the waters of some mountain stream
That o'er huge boulders roaring seeks the plain
Tho' storms with lightning's flash from darkened skies.
Descend, the raft goes on as fates ordain.
Thus have we seen in visions of the wise !
We marvel not at the greatness of the great;
Still less despise we men of low estate.
G.U.Pope, 1906

Monday, November 6, 2006

வெட்கம்...

0 Comments
உனக்கேன் இந்த மாதிரி ஆசையெல்லாம்... என் வளையலை உடைப்பது, கொலுசுத் திருகாணியைக் கழற்றி விடுவது கூந்தலில் இருக்கும் பூவைப்பறித்து உன் கன்னத்தில் உரசிக்கொள்வது காதில் தொங்கும் ஜிமிக்கியை ஆடவிட்டு வேடிக்கை பார்ப்பது ஆனால் ஒன்று சின்ன வயதிலிருந்து இந்தத் தோடு வளையல்,பூ,கொலுசு இதெல்லாம் எதற்காக அணிந்து கொள்ளவேண்டுமென்று யோசித்து யோசித்து விடை தெரியாத கேள்விக்கு உன்னால்தான் விடை கிடைத்த மாதிரியிருக்கிறதெனக்கு சின்ன வயதில் சில நேரங்களில் வெட்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் அப்போது வெட்கப்படுவதில் வெட்கப்படுவதைத் தவிர வேறு எதுவும் இருந்ததில்லை வேறு ஏதாவது இருக்கும் என்பதுகூட அப்போதெனக்குத் தெரிந்ததில்லை இன்றுமாலை பேசிக்கொண்டிருக்கையில் சட்டென்று நீ என் கையை பிடித்து விட்டபோது உன் கைக்குள் இருக்கும் என் கையை இழுக்கத் துடிக்கும் என் பெண்மையிலும் "வேண்டாம் இருக்கட்டும்" என்ற காதலிலும் மாறி மாறித் தவித்த தவிப்பில்...... அப்பா... வெட்கப்படுவதில் என்னென்ன இருக்கிறது. நன்றி - கவிஞர் தபு சங்கர்

Wednesday, October 18, 2006

தமிழைப் பற்றி சில சுவையான,பயனுள்ள சுட்டிகள்...

0 Comments
http://kaniyatamil.com/semmozhi.htm மெல்லத் தமிழ் இனி வளரும்.. வளர்தமிழ்ச் செல்வர் மணவை முஸ்தபா http://www.sooriyan.com/index.php?option=content&task=view&id=496&Itemid=0 சில விஷயங்கள் - கணிப்பொறியியலில் http://tamilcomputer.wordpress.com/ தமிழில் தடையின்றி தட்டச்சு செய்ய http://www.jaffnalibrary.com/tools/Unicode.htm http://www.quillpad.com/tamil/

Friday, September 15, 2006

சில்லுன்னு ஒரு காதல்...திரைப்படம் எனது பார்வையில்

2 Comments
பிரிந்த காதலர்கிடையேயான 60 நிமிடங்கள்... 40 நிமிட மெளனம், 10 நிமிட உபசரிப்பு, 10 நிமிட பேச்சு. படம் நமது, சில்லென்ற பழைய நினைவுகளுடனும் மெளனத்துடனும் விழியோர நீர்த்துளிகளுடனும் பயணிக்கின்றது.

Friday, August 4, 2006

Rich & Poor...

0 Comments
One day, the father of a very wealthy family took his son on a trip to the country with the express purpose of showing him how poor people live.
They spent a couple of days and nights on the farm of what would be considered a very poor family.
On their return from their trip, the father asked his son, "How was the trip?"
"It was great, Dad."
"Did you see how poor people live?" the father asked.
"Oh yeah," said the son.
"So, tell me, what you learned from the trip?" asked the father.
The son answered:
"I saw that we have one dog and they had four.
We have a pool that reaches to the middle of our garden and they have a creek that has no end.
We have imported lanterns in our garden and they have the stars at night.
Our patio reaches to the front yard and they have the whole horizon.
We have a small piece of land to live on and they have fields that go beyond our sight.
We have servants who serve us, but they serve others.
We buy our food, but they grow theirs.
We have walls around our property to protect us, they have friends to protect them."
The boy's father was speechless.
Then his son added, “Thanks Dad for showing me how poor we are."
Isn't perspective a wonderful thing? Makes you wonder what would happen if we all gave thanks for everything we have, instead of worrying about what we don't have.
Appreciate every single thing you have!

Thursday, June 29, 2006

The compiler is clever, but not that clever

0 Comments
Although you can overload the parameters of a method, you can't overload the return type of a method. In other words, you can't declare two methods with the same name that differ only in their return type. (The compiler is clever, but not that clever.)

John Sharp, Microsoft® Visual C#® 2005 Step by Step

Sunday, June 25, 2006

Me and KPN Travels...

2 Comments
I called KPN customer care,

Tring… Tring…

Hello, KPN Travels…

Hi, this is Senthil; I have booked a ticket to Coimbatore, I am at Silk board[Less than half a KM away from the place where this guy was answering me], I stuck in heavy traffic, and it would take five more minutes for me to come there, Could you wait for five more minutes

OK Sir No problem, I can wait but bus wont

#%!?

Thursday, June 22, 2006

நான் இரசித்த கவிதைகள்

0 Comments
காலடிகளைத்தின்கிற காற்று... நீ என்னிடம் தந்துபோன சிலமுத்தங்களும் புன்னகைகளும் மட்டும் எனக்குப் போதுமானதென்று உனக்கு யார் சொன்னது...? என் ஆயுளைத் தின்கிற உன் நினைவுகளின் காலடி ஓசையற்று நகர்கிறது தொலைவிற்கு... உனக்கான கடிதங்கள் எழுதப்படாமலேயே எனக்குள் இறந்தன கவிதைகளும்... நீளும் தொலைவுகளை நெருக்கத் திராணியற்று நெளியும் என் வாழ்வு.. இப்போது உன் காலடிகளையும் தொலைவிற்கு செலுத்துகிறது காற்று மழையைப்போல நிரந்தரமற்றிருக்கும் நமது பிரிவு அதைப்போலவே அழுத்தமானதும் கவனிக்கச்செய்வதும் கூட த.அகிலன் நன்றி த.அகிலன்

Wednesday, June 14, 2006

புத்தகம் - 2 The Alchemist - Paulo Coelho

0 Comments

நான் படித்த Paulo Coelho -ன் முதல் புத்தகம். ஒரு ஆடு மேய்க்கும் சிறுவன் தனது கனவுகளைத் தேடி செல்லும் பயணம் பற்றிய கதை. அந்த பயனத்தில் அவன் சந்திக்கும் மனிதர்களும் அவர்களிடம் ஏற்படும் அனுபவங்களுமே கதை. நல்ல நடையுடன் எழுதப் பட்ட கதை.

புத்தகம் - 1 ஸ்ரீரங்கத்துக் கதைகள் - என் பக்கம்

0 Comments
வித விதமான மனிதர்களை சந்தித்த அனுபவம். எதார்த்தமான மனிதர்களின் வாழ்கையிலுருந்துதான் வாழ்வின் எதார்த்த்ங்களைப் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. சுஜாதாவின் வரிகள் எனக்கிருந்த வேலைப் பளுவிலும் என்னை ஒரே வாரத்திற்குள் படித்து விடச் செய்தது. சுஜாதா தன் முன்னுரையில் ஸ்ரீரங்கம் என்பது ஒரு metaphor என்று சொல்லியிருப்பார். முற்றிலும் உண்மை. எனக்கு மாஞ்சுவைப் படித்த பிறகு எங்க ஊர் செல்லதுரை ஞாபகத்திற்கு வந்தார். நம்மைச் சுற்றியுள்ள மனிதர்களின் வாழ்க்கையின் வலியையும் வாழ்கையையும் கண்முன்னே நிறுத்தும் புத்தகம். ஸ்ரீரங்கம் சென்றால் நிச்சயம் ரங்கு கடையைப் பார்க்க வேண்டும். நல்ல அச்சு அமைப்பை கொடுத்த உயிர்மை பதிப்பகத்திற்கும் சிறப்பான் ஓவியங்களை வரைந்த தேசிகனுக்கும் ஒரு ஓ... வாத்தியார் சுஜாதாவிற்கு ஓ..ஓ...

கண்ணகியும் சிலம்பும் தமிழர் சிறப்பும்...

0 Comments
கண்ணகியைப் பற்றியும் சிலப்பதிகார சிறப்பு பற்றியும் தெரிந்து கொள்ள நல்ல பதிவு ... தமிழர்கள் மனதார வாழ்த்த வேண்டிய முயற்சி... வாழ்த்துகிறேன் ...

Wednesday, June 7, 2006

புத்தகம் - 1 ஸ்ரீரங்கத்துக் கதைகள் - சுஜாதா

4 Comments

"ஸ்ரீரங்கத்து வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்டு ஸ்ரீரங்கத்து தேவதைகள் என்ற பெயரில் 1987இல் சாவி இதழிலும், அதே தலைப்பில் 2003இல் ஆனந்த விகடனிலும் சுஜாதா எழுதிய கதைகளும் ஸ்ரீரங்கத்தைப் பின்புலமாகக் கொண்டு அவர் எழுதிய பிற சிறுகதைகளும் இத்தொகுப்பில் இடம்பெறுகின்றன. ஒரு வாழ்க்கை முறையின் தோற்றங்களும் உருமாற்றங்களும் கடந்த காலத்தை இரகசியமான கசிவுடன் தேடிச்செல்லும் தவிப்புகளும் நிறைந்த இக்கதைகள் சுஜாதாவின் படைப்புகளில் தனித்துவமாகத் திகழ்கின்றன. "

Tuesday, May 16, 2006

தேவதைகளின் தேவதை - தபூ சங்கர்

0 Comments
ஒரு வண்ணத்துப் பூச்சி உன்னை காட்டி என்னிடம் கேட்கிறது... 'ஏன் இந்தப் பூநகர்ந்துகொண்டேஇருக்கிறது?' என்று!

Sunday, March 19, 2006

Once again MCP...

6 Comments
Add Image
I completed my 70-316 Win Forms certification, one more to go for MCAD.

I just want to say thanks for all the souls helped me to achieve this.

Tuesday, February 14, 2006